ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

22. 8. Bohuslav

Zítra: Sandra

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

 PROGRAM  ČERVENEC:

1.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

2.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

3.7.

TRÉNINK PAMĚTI

4.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

HUDEBNÍ KAVÁRNA

5.7.

STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

8.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

9.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

10.7.

VÝLET BEROUN MEDVĚDI

11.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

12.7.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA-CESTUJEME PRSTEM PO MAPĚ

 

 

15.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

17.7.

VÝLET BEROUN MEDVĚDI

18.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

19.7.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - KUCHAŘKA PRO VNUČKU/DCERU

 

 

22.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

MASÁŽE

23.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

24.7.

KADEŘNICE

25.7.

TRÉNINK PAMĚTI

26.7.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

29.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

30.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

31.7.

TRÉNINK PAMĚTI- ČR V KOSTCE