ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

10. 12. Julie

Zítra: Dana

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

 PROGRAM  PROSINEC:

   

2.12.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

3.12.

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY HOSTIVICE

4.12.

PEČEME CUKROVÍ

5.12.

TVOŘÍME S DĚTMI Z MŠ CHÝNĚ

6.12.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

   

9.12.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

10.12.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

11.12.

KONCERT - HOUSLE KLAVÍR

12.12

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

13.12.

KONCERT - TOMÁŠ RINGEL

   

16.12.

VÝPLATA DŮCHODŮ

17.12.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - VÁNOČNÍ SVÍCÍNEK

18.12.

PEDIKÚRA PANÍ VINŠOVÁ

19.12.

PEČEME ŠTRŮDL

20.12.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S PANEM BLÁHOU

   

31.12.

SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ S PANEM BLÁHOU