ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Program aktivit: LISTOPAD

1.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

 

TRÉNINK PAMĚTI

2.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

3.11.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

6.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

7.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

8.11.

TRÉNINK PAMĚTI

9.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - MARTINSKÉ LAMPIČKY

10.11.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - MARTINSKÉ LAMPIČKY

 

 

13.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

 

PEDIKÚRA

14.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

 

PEDIKÚRA

15.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.11

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

17.11.

STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

20.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

 

KADEŘNICE

21.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

 

KADEŘNICE

22.11.

ŠKOLENÍ PERSONÁLU

23.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

24.11.

PŘEDNÁŠKA - JAKUB GRESCHL- ŘECKO

 

 

27.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ NA HALE

28.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

29.11.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - ADVENTNÍ VĚNEČKY NA DVEŘE

 

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ NA HALE

30.11.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - ADVENTNÍ VĚNEČKY NA DVEŘE

 

MASÁŽE

1.12.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - ADVENTNÍ VĚNEČKY NA DVEŘE

 

 

 

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

2. 12. Blanka

Zítra: Svatoslav

 

Sponzoři v roce 2021:


Město Hostivice

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

paní Irena Hajdová Tursko

MUDr. Markéta Bláhová Kamenice

Sponzoři v roce 2022:


ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek Hostivice

Mgr. Jana Čapková Roztoky u Prahy

pan Karel Matoušek Praha

share-cz-new.jpg

 pobočka Hostivice