ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Program aktivit ZÁŘÍ:

 

 

1.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

2.9.

KADEŘNICE

3.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI - HRADY ZÁMKY ČR

 

ODPOLEDNÍ CVIČENÍ S PANÍ MALOU

4.9.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - BAMBULKOVÝ JEŽEK

 

 

7.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

8.9.

KADEŘNICE pí ŠŤASTNÁ

9.9.

Z DŮVODU ŠKOLENÍ PERSONÁLU NENÍ PROGRAM

10.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

KADEŘNICE pí ŠŤASTNÁ

 

ODPOLEDNÍ CVIČENÍ S PANÍ MALOU

11.9.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

14.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

15.9.

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.9.

KONCERT DUO SKYMUSIC

17.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ CVIČENÍ S PANÍ MALOU

18.9.

ČAJOVNA - JABLÍČKA

 

 

21.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

22.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

23.9.

TRÉNINK PAMĚTI

 

PEDIKÚRA PANÍ MIKEŠOVÁ

24.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ - SOUTĚŽE

 

ODPOLEDNÍ CVIČENÍ S PANÍ MALOU

25.9.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

28.9.

STÁTNÍ SVÁTEK

29.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

30.9.

PEDIKÚRA paní VINŠOVÁ

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

29. 9. Michal

Zítra: Jeroným

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha