ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Program aktivit: LEDEN

 

2.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

5.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

MASÁŽE

6.1.

TŘÍKRÁLOVÁ ČAJOVNA

   

9.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

11.1.

PEDIKÚRA

12.1.

PEDIKÚRA

13.1.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

   

16.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

17.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

18.1.

TRÉNINK PAMĚTI

19.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

HRAJEME ZEMĚ ,MĚSTO, JMÉNO……

20.1.

KONCERT - KLAVÍR + ZPĚV

   

23.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

24.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

25.1.

TRÉNINK PAMĚTI

26.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

NOVOROČNÍ TVOŘENÍ

 

NOVOROČNÍ TVOŘENÍ

27.1.

TURNAJ V ČLOVÍČKU

   

30.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

27. 1. Ingrid

Zítra: Otýlie

Aktuality

 

Sponzoři v roce 2021:


Město Hostivice

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

paní Irena Hajdová Tursko

MUDr. Markéta Bláhová Kamenice

Sponzoři v roce 2022:


ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek Hostivice

Mgr. Jana Čapková Roztoky u Prahy

pan Karel Matoušek Praha

share-cz-new.jpg

 pobočka Hostivice