ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Program aktivit: ČERVEN

 

ČT

1.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

 

 

TRÉNINK PAMĚTI- ZEMĚ ,MĚSTO

2.6.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA: HANA PODOLSKÁ

 

 

 

PO

5.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

ÚT

6.6.

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

ST

7.6.

TRÉNINK PAMĚTI

ČT

8.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

TRÉNINK PAMĚTI

9.6.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

 

PO

12.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ÚT

13.6.

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

 

 

PEDIKÚRA

ST

14.6.

TRÉNINK PAMĚTI

 

 

PEDIKÚRA

ČT

15.6.

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.6.

TRÉNINK PAMĚTI

 

 

 

PO

19.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

ČTENÍ NA POKRČOVÁNÍ

ÚT

20.6.

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

ST

21.6.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ -VLMĚNÉ MANDALY

ČT

22.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ -VLNĚNÉ MANDALY

 

 

KONCERT - TOMÁŠ RINGEL

23.6.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ -VLNĚNÉ MANDALY

 

 

 

PO

26.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

VÝTVARNÁ DÍLNA - KERAMIKA

 

 

ČTENÍ NA POKAČOVÁNÍ

ÚT

27.6.

VÝLET 1.SKUPINA-MUZEUM LÁNY

ST

28.6.

TRÉNINK PAMĚTI

ČT

29.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

TRÉNINK PAMĚTI

30.6.

DOPOLEDNÍ ČAJOVNA

 

 

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

10. 6. Gita

Zítra: Bruno

Aktuality

 

Sponzoři v roce 2021:


Město Hostivice

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

paní Irena Hajdová Tursko

MUDr. Markéta Bláhová Kamenice

Sponzoři v roce 2022:


ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek Hostivice

Mgr. Jana Čapková Roztoky u Prahy

pan Karel Matoušek Praha

share-cz-new.jpg

 pobočka Hostivice