ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Program aktivit: BŘEZEN

3.3.

TRÉNINK PAMĚTI

4.3.

TRÉNINK PAMĚTI

5.3.

MĚSTO, JMÉNO, ZVÍŘE - TRÉNUJEME PAMĚŤ

 

 

8.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

9.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

10.3.

TRÉNINK PAMĚTI

11.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

12.3.

PÁTEČNÍ ČAJOVNA - JIDÁŠE

 

 

15.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

17.3.

TRÉNINK PAMĚTI

18.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

STAVÍME Z LEGA- PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET SVOU FANTAZII

19.3.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ- VELIKONOČNÍ VĚNEC NA DVEŘE

 

 

22.3.

OČKOVÁNÍ

24.3.

TRÉNINK PAMĚTI

25.3.

ČTENÍ NA POKAČOVÁNÍ

26.3.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - KUŘÁTKO VE SKOŘÁPCE

 

 

29.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

30.3.

PRODEJ VÝROBKŮ KERAMICKÉ DÍLNY

31.3.

ČAJOVNA- NÁDIVKOVÉ MUFFINY

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

2. 3. Anežka

Zítra: Kamil

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha

Město Hostivice