ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Program aktivit: ŘÍJEN

1.10.

JABLÍČKOVÁ ČAJOVNA

   

4.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

5.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

INSTALACE VÝSTAVY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

6.10.

TRÉNINK PAMĚTI

7.10.

BIO ILUSION - SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

8.10.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

   

11.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

12.10.

ŠKOLENÍ PERSONÁLU

13.10.

ŠKOLENÍ PERSONÁLU

 

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

14.10.

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

15.10.

VÝPLATA DŮCHODŮ

   

18.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

19.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

20.10.

TRÉNINK PAMĚTI

21.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - PODZIMNÍ LISTY

22.10.

HRUŠKOVÁ ČAJOVNA

   

25.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

26.10.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

27.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

28.10.

STÁTNÍ SVÁTEK

29.10.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

23. 10. Teodor

Zítra: Nina

Aktuality

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha

Město Hostivice