ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Program aktivit: SRPEN

1.8.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

2.8.

VÝTVARNÁ DÍLNA

3.8.

TRÉNINK PAMĚTI - POZNÁVAČKA PAMÁTEK

4.8.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝLET PRO KLIENTY NA VOZÍKU - NÁMĚSTÍ HOSTIVICE

5.8.

TVOŘENÍ - PŘÍPRAVA RULIČEK NA PLETENÍ Z PAPÍRU

 

 

8.8.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

9.8.

VÝTVARNÁ DÍLNA

10.8.

PŘÍPRAVA RULIČEK NA PLETENÍ Z PAPÍRU

 

PEDIKÚRA

11.8.

TRÉNINK PAMĚTI - ZEMĚ,MĚSTO,ZVÍŘE……

 

PEDIKÚRA

12.8.

ČAJOVNA

 

 

15.8.

VÝPLATY DŮCHODŮ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

16.8.

VÝTVARNÁ DÍLNA

17.8.

TRÉNINK PAMĚTI

18.8.

TRÉNINK PAMĚTI

19.8.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

22.8.

VÝTVARNÁ DÍLNA

23.8.

CESTOVATEL JAKUB GRESCHL - PŘEDNÁŠKA MADEIRA

24.8.

TRÉNINK PAMĚTI

25.8.

TURNAJ V KUŽELKÁCH

26.8.

ČAJOVNA

 

 

29.8.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

30.8.

TVOŘENÍ -PLETEME Z PAPÍRU I. SKUPINA

31.8.

TVOŘENÍ -PLETEME Z PAPÍRU II.SKUPINA

 

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

27. 9. Jonáš

Zítra: Václav

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2021:


Město Hostivice

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

paní Irena Hajdová Tursko

MUDr. Markéta Bláhová Kamenice

Sponzoři v roce 2022:


ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek Hostivice

Mgr. Jana Čapková Roztoky u Prahy

pan Karel Matoušek Praha