ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Program aktivit: KVĚTEN

 

4.5.

TRÉNINK PAMĚTI - KVÍZY

5.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI - PRSTEM PO MAPĚ

 

OBNOVENÉ ODPOLEDNÍ CVIČENÍ S PANÍ MALOU

6.5.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

9.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

10.5.

KADEŘNICE pí ŠŤASTNÁ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

11.5.

PEDIKÚRA

 

KADEŘNICE pí ŠŤASTNÁ 

12.5.

PEDIKÚRA

 

TRÉNINK PAMĚTI

13.5.

ČAJOVNA - NA SLANO

 

 

16.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

17.5.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

18.5.

KADEŘNICE pí HORÁKOVÁ

 

TRÉNINK PAMĚTI

19.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ- SKLÁDANÉ KVĚTINOVÉ KOULE

 

KONCERT - TOMÁŠ RINGEL

20.5.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ- SKLÁDANÉ KVĚTINOVÉ KOULE

 

 

23.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

24.5.

VÝTVARNÁ DÍLNA

25.5.

VYCHÁZKA - VÝLET K HOSTIVICKÝM RYBNÍKŮM 1. SKUPINA

26.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

29.4.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

30.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

31.5.

VYCHÁZKA - VÝLET K HOSTIVICKÝM RYBNÍKŮM 2.SKUPINA

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2021:


Město Hostivice

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

paní Irena Hajdová Tursko

MUDr. Markéta Bláhová Kamenice

Sponzoři v roce 2022:


ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek Hostivice

Mgr. Jana Čapková Roztoky u Prahy

pan Karel Matoušek Praha