ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Program aktivit LISTOPAD

2.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

3.11.

TRÉNINK PAMĚTI

4.11.

TVOŘENÍ - PODZIMNÍ LISTÍ TENTOKRÁT JINAK

5.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

6.11.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - FÍGLE NAŠICH BABIČEK

 

 

9.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

10.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

11.11.

SVATOMARTINSKÉ TVOŘENÍ

12.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

13.11.

VYRÁBÍME OZDOBY PRO MOTOL

 

 

16.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

17.11.

STÁTNÍ SVÁTEK

18.11.

TVOŘENÍ - DRACI

19.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

20.11.

TRÉNINK PAMĚTI

 

 

23.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

24.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

25.11.

ADVENTNÍ TVOŘENÍ

26.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

27.11.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA : ADVENT

 

 

30.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

27. 11. Xenie

Zítra: René

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha