ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Program aktivit: ČERVENEC

 

1.7.

TRÉNINK PAMĚTI

2.7.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

5.7.

STÁTNÍ SVÁTEK

6.7.

STÁTNÍ SVÁTEK

7.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

8.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

KONCERT - TOMÁŠ RINGEL

9.7.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ

 

 

12.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

13.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

14.7.

TRÉNINK PAMĚTI

15.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.7.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

19.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

20.7.

MALUJEME NA HEDVÁBÍ

21.7.

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

 

VYSTOUPENÍ ČLENŮ KAPELY ČECHOMOR

22.7.

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

23.7.

ČAJOVNA - BUBLANINA

 

 

26.7.

KADEŘNICE pí ŠŤASTNÁ

27.7.

KADEŘNICE pí ŠŤASTNÁ

 

MALUJEME NA HEDVÁBÍ

28.7.

TRÉNINK PAMĚTI

 

NÁCVIK DIVADÉLKA

29.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

30.7.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

29. 7. Marta

Zítra: Bořivoj

Aktuality

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha

Město Hostivice