ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Program aktivit: KVĚTEN

 

3.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

4.5.

VÝTVARNÁ DÍLNA

5.5.

TRÉNINK PAMĚTI - ZEMĚ,MĚSTO

6.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

JARNÍ HRÁTKY

7.5.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - Barrandov a zahraniční film

 

 

10.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

11.5.

VÝTVARNÁ DÍLNA

12.5.

TRÉNINK PAMĚTI

13.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ- SMALTOVÁNÍ NA SKLO

14.5.

OVOCNÁ ČAJOVNA

 

 

17.5.

VÝPLATA DŮCHODŮ

18.5.

VÝTVARNÁ DÍLNA

19.5.

TRÉNINK PAMĚTI

20.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

POVÍDÁNÍ O STROMECH

21.5.

CESTUJEME PO ČR

 

 

24.5.

DRUHÁ VAKCINA PROTI COVID -19

27.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

PŘIJĎTE S NÁMI HRÁT LOUTKVÉ DIVADLO

28.5.

KOKOSOVÁ ČAJOVNA

 

 

31.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

8. 5. Den osvobození

Zítra: Ctibor

Aktuality

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha

Město Hostivice