ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Program aktivit ČERVEN:

1.7.

TRÉNINK PAMĚTI

2.7.

TRÉNINK PAMĚTI

3.7.

ČAJOVNA

 

 

6.7.

STÁTNÍ SVÁTEK

7.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

8.7.

TRÉNINK PAMĚTI

9.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ODPOLEDNÍ CVIČENÍ S PANÍ MALOU

10.7.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

13.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

14.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

15.7.

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

 

HRAJEME BINGO NA HALE

 

ODPOLEDNÍ CVIČENÍ S PANÍ MALOU

17.7.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ

 

 

20.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

21.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE pí ŠŤASTNÁ

22.7.

VÝLET ZOO ZÁJEZD U BUŠTĚHRADU- VŠE UPŘESNÍME

23.7.

SOUTĚŽÍME - KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

24.7.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

27.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

28.7.

TRÉNINK PAMĚTI

29.7.

KADEŘNICE pí HORÁKOVÁ

30.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ CVIČENÍ S PANÍ MALOU

31.7.

ČAJOVNA

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

11. 7. Olga

Zítra: Bořek

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha