ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

GDPR 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 65/46/ES – dále jen GDPR

Základní informace:

Správce osobních údajů v rámci zařízení  ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel sociálních služeb:

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel sociálních služeb

zastoupený JUDr. Lenkou Staňkovou, ředitelkou

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje:

kwestwern@seznam.cz

tel. 731 553 318

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

 

 

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

 

PROGRAM:ŘÍJEN

 

PO

1.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ÚT

2.10.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ST

3.10.

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

 

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

ČT

4.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

 

NÁVŠTĚVA LEGIOVLAKU NA HOSTIVICKÉM NÁDRAŽÍ

5.10.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

 

 

PO

8.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ÚT

9.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

ST

10.10.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - ZDOBENÍ SKLENIČKY

 

 

MASÁŽE

ČT

11.10.

 

 

 

Z DŮVODU ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ NENÍ PROGRAM

12.10.

 

 

 

 

PO

15.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

ÚT

16.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ST

17.10.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ-PEČENÝ ČAJ

 

 

ODPOLEDNE DOKONČÍME ČAJ

ČT

18.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

 

CANISTERAPIE

19.10.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

 

PO

22.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ÚT

23.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

ST

24.10.

KADEŘNICE

 

 

TRÉNINK PAMĚTI

ČT

25.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

SENIORSKÉ HRY

26.10.

100 LET ČESKOSLOVENSKA

 

 

 

PO

29.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ÚT

30.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

ST

31.10.

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ