ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 Úhrady v přízemí, 1. a 2. patře

Úhrady za pobyt a stravování Ubytování za
den
Strava za den
 normální/diabetická
den celkem  
Jednolůžkový pokoj - větší 280,-Kč 232,-Kč/235,-Kč 512,-Kč/515,-Kč  
Jednolůžkový pokoj - menší 270,-Kč 232,-Kč/235,-Kč 502,-Kč/505,-Kč  
Jednolůžkový pokoj - 2. patro bez WC 240,-Kč 232,-Kč/235,-Kč 472,-Kč/475,-Kč  
Jednolůžkový pokoj přízemí 260,-Kč 232,-Kč/235,-Kč 492,-Kč/495,-Kč  
Dvoulůžkový pokoj  přízemí 250,-Kč 232,-Kč/235,-Kč 482,-Kč/485,-Kč  
Trojlůžkový pokoj přízemí 235,-Kč 232,-Kč/235,-Kč 467,-Kč/470.-Kč  
Čtyřlůžkový pokoj 240,-Kč 232,-Kč/235,-Kč 472,-Kč/475,-Kč  

Po dohodě s uživatelem služby je možné stanovit výši měsíční úhrady paušální částkou :

úhrada za 1 den x 365 dnů : 12 měsíců

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

2. 12. Blanka

Zítra: Svatoslav

 

Sponzoři v roce 2021:


Město Hostivice

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

paní Irena Hajdová Tursko

MUDr. Markéta Bláhová Kamenice

Sponzoři v roce 2022:


ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek Hostivice

Mgr. Jana Čapková Roztoky u Prahy

pan Karel Matoušek Praha

share-cz-new.jpg

 pobočka Hostivice