ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 Úhrady v přízemí, 1. a 2. patře

Úhrady za pobyt a stravování Ubytování za
den
Strava za den
 normální/diabetická
den celkem  
Jednolůžkový pokoj - větší 210,-Kč 167,-Kč/170,-Kč 377,-Kč/380,-Kč  
Jednolůžkový pokoj - menší 200,-Kč 167,-Kč/170,-Kč 367,-Kč/370,-Kč  
Jednolůžkový pokoj - 2. patro bez WC 170,-Kč 167,-Kč/170,-Kč 337,-Kč/340,-Kč  
Dvoulůžkový pokoj 2.patro 200,-Kč 167,-Kč/170,-Kč 367,-Kč/370,-Kč  
Jednolůžkový pokoj přízemí 190,-Kč 167,-Kč/170,-Kč 357,-Kč/360,-Kč  
Dvoulůžkový pokoj  přízemí 180,-Kč 167,-Kč/170,-Kč 347,-Kč/350,-Kč  
Trojlůžkový pokoj přízemí 165,-Kč 167,-Kč/170,-Kč 332,-Kč/335.-Kč  
Čtyřlůžkový pokoj 170,-Kč 167,-Kč/170,-Kč 337,-Kč/340,-Kč  

Po dohodě s uživatelem služby je možné stanovit výši měsíční úhrady paušální částkou :

úhrada za 1 den x 365 dnů : 12 měsíců

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

23. 10. Teodor

Zítra: Nina

Aktuality

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha

Město Hostivice