ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Zdravotní péče

Ošetřovatelskou péči poskytuje kvalifikovaný personál zdravotních sester, ostatní péči poskytují pracovníci přímé obslužné péče.  Zdravotně ošetřovatelská péče v ZLH v žádném případě nemůže nahrazovat péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních. Přesto je naší snahou poskytovat uživatelům služby základní zdravotní péči indikovanou lékařem.

Zdravotní péči na lékařské úrovni poskytuje praktická lékařka MUDr.Eva Rathová, která má ordinaci v Poliklinice u Svatého Jakuba - Husovo náměstí 6. MUDr. Rathová ordinuje každé pondělí v našem domově. Je možné se obrátit na lékaře telefonicky či přímou docházkou uživatele do ordinace praktického lékaře.

Dále s námi spolupracuje revmatolog, kardiolog, diabetolog, ortoped, endokrinolog, psychiatr, oční, kožní a plicní lékař.

Pokud uživatel služby vyžaduje péči svého zvoleného praktického nebo odborného lékaře a není schopen se sám dopravit k vyšetření nebo ošetření, je mu zprostředkována doprava buď zdravotní dopravní službou nebo je mu poskytnuta doprava formou fakultativní služby ZLH. Podle potřeby je mu poskytnut odborný doprovod.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

20. 3. Světlana

Zítra: Radek

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

 PROGRAM BŘEZEN:

1.3.

HANA PODOLSKÁ A JEJÍ SALÓN

 

 

4.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

5.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

6.3.

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

 

JÓGA PRO SENIORY

7.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

8.3.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ SE STUDENTKAMI GYMNÁZIA HOSTIVICE

 

 

11.3.

NENÍ PROGRAM Z DŮVODU ŠKOLENÍ PERSONÁLU

12.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

MASÁŽE

13.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

 

JÓGA PRO SENIORY

14.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK  PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - SLUNÍČKO

15.3.

VÝPLATA DŮCHODŮ

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ SE STUDENTKAMI GYMNÁZIA HOSTIVICE

 

 

18.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

19.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

20.3.

KADEŘNICE

 

JÓGA PRO SENIORY

21.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI - SVĚT V KOSTCE

22.3.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ SE STUDENTKAMI GYMNÁZIA HOSTIVICE

 

 

25.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

26.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

27.3.

SOUTĚŽÍME - PYTLÍČKOVANÁ

 

JÓGA PRO SENIORY

28.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI-ČESKÁ REPUBLIKA V KOSTCE

29.3.

HISTORIE BARRANDOVSKÝCH FILMŮ XVII.

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ SE STUDENTKAMI HOSTIVICKÉHO GYMNÁZIA