ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Zdravotní péče

Ošetřovatelskou péči poskytuje kvalifikovaný personál zdravotních sester, ostatní péči poskytují pracovníci přímé obslužné péče.  Zdravotně ošetřovatelská péče v ZLH v žádném případě nemůže nahrazovat péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních. Přesto je naší snahou poskytovat uživatelům služby základní zdravotní péči indikovanou lékařem.

Zdravotní péči na lékařské úrovni poskytuje praktická lékařka MUDr.Eva Rathová, která má ordinaci v Poliklinice u Svatého Jakuba - Husovo náměstí 6. MUDr. Rathová ordinuje každé pondělí v našem domově. Je možné se obrátit na lékaře telefonicky či přímou docházkou uživatele do ordinace praktického lékaře.

Dále s námi spolupracuje revmatolog, kardiolog, diabetolog, ortoped, endokrinolog, psychiatr, oční, kožní a plicní lékař.

Pokud uživatel služby vyžaduje péči svého zvoleného praktického nebo odborného lékaře a není schopen se sám dopravit k vyšetření nebo ošetření, je mu zprostředkována doprava buď zdravotní dopravní službou nebo je mu poskytnuta doprava formou fakultativní služby ZLH. Podle potřeby je mu poskytnut odborný doprovod.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

 

 

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

 

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

 

PROGRAM:LISTOPAD

1.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI - 2. patro SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

2.11.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

5.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

6.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

7.11.

PEDIKÚRA p.MIKEŠOVÁ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

8.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - OZDOBY PRO NEMOCNICI MOTOL

9.11.

STUDIO BARRANDOV - XV.

 

 

12.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

13.11.

KONCERT p.ŠEDIVÝ HRAJE HAŠLERA

14.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

15.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.11.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

19.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

20.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

21.11.

TRÉNINK PAMĚTI

22.11.

SENIORSKÉ HRY

23.11.

TRÉNINK PAMĚTI

 

 

26.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

27.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

28.11.

PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ KÚSK - NENÍ PROGRAM

29.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VYRÁBÍME ADVENTNÍ KALENDÁŘ

30.11.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - ADVENT

1.12.

ADVENTNÍ KONCERT - HOSTIVICKÝ PĚVECKÝ SBOR