ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Zdravotní péče

Ošetřovatelskou péči poskytuje kvalifikovaný personál zdravotních sester, ostatní péči poskytují pracovníci přímé obslužné péče.  Zdravotně ošetřovatelská péče v ZLH v žádném případě nemůže nahrazovat péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních. Přesto je naší snahou poskytovat uživatelům služby základní zdravotní péči indikovanou lékařem.

Zdravotní péči na lékařské úrovni poskytuje praktická lékařka MUDr.Eva Rathová, která má ordinaci v Poliklinice u Svatého Jakuba - Husovo náměstí 6. MUDr. Rathová ordinuje každé pondělí v našem domově. Je možné se obrátit na lékaře telefonicky či přímou docházkou uživatele do ordinace praktického lékaře.

Dále s námi spolupracuje revmatolog, kardiolog, diabetolog, ortoped, endokrinolog, psychiatr, oční, kožní a plicní lékař.

Pokud uživatel služby vyžaduje péči svého zvoleného praktického nebo odborného lékaře a není schopen se sám dopravit k vyšetření nebo ošetření, je mu zprostředkována doprava buď zdravotní dopravní službou nebo je mu poskytnuta doprava formou fakultativní služby ZLH. Podle potřeby je mu poskytnut odborný doprovod.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

 PROGRAM KVĚTEN:

2.5.

TRÉNINK PAMĚTI - SVĚT V KOSTCE

3.5.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - Uměleckoprůmyslové muzeum

 

 

6.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

7.5.

VÝTVARNÁ DÍLNA

9.5.

NÁVŠTĚVA HOSTIVICKÉ KNIHOVNY (PODLE POČASÍ)

10.5.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

13.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

14.5.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

15.5.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

 

JÓGA PRO SENIORY - POSLEDNÍ CVIČENÍ, POKRAČOVÁNÍ V ŘÍJNU

16.5.

VÝLET - PARK JENEČ ( DLE POČASÍ)

17.5.

BARRANDOVSKÉ FILMY XVIII.

 

 

20.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKAČOVÁNÍ

21.5.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

22.5.

TRÉNINK PAMĚTI

 

VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

23.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI-ČESKÁ REPUBLIKA V KOSTCE

24.5.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

27.5.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

28.5.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

 

VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ PŘÍPRAVKY

29.5.

TRÉNINK PAMĚTI

30.5.

SENIORSKÝ ČTYŘBOJ

31.5.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ