ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Sociální péče

V Domově seniorů ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE se snažíme, aby uživatel služby žil co nejpodobněji jako doma.

Chceme mu vytvořit klidné, nerušené prostředí, které na jedné straně umožňuje intimitu domova, na druhé straně dává příležitost k sociálním kontaktům a aktivitám s vrstevníky.

Sociální pracovnice pomáhá vyřizovat uživatelům služby úřední záležitosti, povzbuzuje udržování kontaktu s rodinou, pomáhá psát a číst dopisy, vyřizuje osobní záležitosti včetně vyzvedávání léků. Sociální pracovnice organizuje kulturní vystoupení, procházky, výlety, zájezdy. V případě potřeby zajistí nákupy dle přání uživatelů služby nebo je doprovází do obchodu, banky apod.

V našem zažízení mohou uživatelé služby navštěvovat dvakrát v týdnu výtvarnou a keramickou dílnu.

Svým zájmem o různé výtvarné a řemeslné techniky zajímavě naplní volný čas a zároveň se v příjemném prostředí setkají se svými přáteli.

Věnujeme se tradičním řemeslům :

  • pletení z pedigu
  • šití patchworku
  • tkaní na hřebenovém stavu,

ale i novým technikám :

  • malba na hedvábí
  • decoupage (ubrousková technika)
  • výroba ručního papíru či zpracování ovčího rouna.

V keramické dílně se snažíme používat nejrůznější techniky práce s hlínou a z rukou našich uživatelů vycházejí krásné výrobky.

Podle zájmu našich uživatelů dělá práce ve výtvarné a keramické dílně, radost nejen jim, ale i jejich rodinám.

Velice oblíbené je skupinové cvičení, o které má zájem stále více uživatelů. Cvičení je 3krát týdně a oblibě se těší cvičení s tyčemi, cvičení dna pánevního a hlavně cvičení s overbally.

Jakmile vysvitne sluníčko, snažíme se pobývat co nejvíce na čerstvém vzduchu a proto zahajujeme procházky venku spojené opět se cvičením (kdo chce) a hrajeme míčové hry, kuželky, různé soutěže.

Samozřejmě, kdo si chce dát jenom kávu, může ji popíjet na lavičce a vyhřívat se na sluníčku. Toto je způsob naší rehabilitace!

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

2. 10. Olívie, Oliver

Zítra: Bohumil

 

Sponzoři v roce 2021:


Město Hostivice

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

paní Irena Hajdová Tursko

MUDr. Markéta Bláhová Kamenice

Sponzoři v roce 2022:


ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek Hostivice

Mgr. Jana Čapková Roztoky u Prahy

pan Karel Matoušek Praha

share-cz-new.jpg

 pobočka Hostivice