ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Stravování

Domov seniorů ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE má vlastní kuchyni, kde je stravování zajištěno ve správné nutriční skladbě dle dietetických potřeb uživatelů služby.

 

Jídlo se uživatelům podává v jídelně nebo ve společenských koutcích. Imobilním uživatelům je podáváno u lůžka.

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

 

 

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

 

 

 

PROGRAM:DUBEN

 

3.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

4.4.

TRÉNINK PAMĚTI

5.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

6.4.

HISTORIE STUDIÍ BARRANDOV X.- ROK 1940-KATAKOMBY ………

 

 

9.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

10.4.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

11.4.

TRÉNINK PAMĚTI

12.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - JARNÍ DEKORACE ZE DŘEVA

13.4.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

16.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

17.4.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

18.4.

TRÉNINK PAMĚTI

19.4.

SKLÁDÁME Z PAPÍRU A TRÉNUJEME PAMĚŤ- BRÝLE!!!

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

20.4.

PŘEDNÁŠKA - JAPONSKO A JIŽNÍ KOREA

 

 

23.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

24.4.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

25.4.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - VYROB SI SVOU ČARODĚJNICI

26.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

HRAJEME ZEMĚ-MĚSTO-ZVÍŘE… VE SKUPINÁCH -BRÝLE!!!

27.4.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

30.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ