ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Kontaktní údaje

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE

poskytovatel sociálních služeb

Pelzova 1701

253 01 Hostivice

e-mail: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

ZŘIZOVATEL:

Středočeský kraj

ŘEDITEL:

Mgr. Luboš Doleček
tel: 220 982 639-40 linka: 559,mobil:606 059 215

identifikátor datové schránky: pe4mvtf

e-mail: dolecek@seniori-hostivice.cz 

 

VEDOUCÍ ZDRAVOTNĚ OŠETŘOVATELSKÉHO ÚSEKU:

Pavla Dadáková
tel: 220 982 639-40 linka: 563,

mobil:734 500 129 (PO-PÁ: 6.30-15.00)
e-mail: dadakova@seniori-hostivice.cz

 

VEDOUCÍ TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY:

Kateřina Moudrá
tel: 220 982 639-40 linka: 111,mobil:737 810 373
e-mail: moudra@seniori-hostivice.cz

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:

Vladimíra Vašková
tel: 220 982 639-40 linka: 560,

mobil:733 721 755 (PO-PÁ: 6.30-14.30)
e-mail: vaskova@seniori-hostivice.cz

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha

Město Hostivice