ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Jak se k nám dostanete

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE
Pelzova 1701
253 01 Hostivice

  • Metro B - Zličín, dále bus č. 306, 336
  • Bílá Hora, dále bus. č. 347
  • vlakem - Masarykovo nádraží , nádraží Praha -Dejvice ve směru Kladno -Rakovník

 


Zvětšit mapu

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

21. 8. Johana

Zítra: Bohuslav

 

 

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

 

PROGRAM:SRPEN

 

1.8.

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

TRÉNINK PAMĚTI - VENKU

2.8.

TRÉNINK PAMĚTI - VENKU

3.8.

TRÉNINK PAMĚTI - VENKU

 

 

6.8.

MASÁŽE

7.8.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

8.8.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

9.8.

TRÉNINK PAMĚTI

10.8.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

13.8.

VÝTVARNÁ DÍLNA

14.8.

VÝTVARNÁ DÍLNA

15.8.

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.8.

TRÉNINK PAMĚTI

17.8.

HISTORIE STUDIÍ BARRANDOV XIII.

 

 

20.8.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

21.8.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

22.8.

TRÉNINK PAMĚTI

23.8.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - PAMÁTKY

24.8.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

27.8.

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

28.8.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

29.8.

TRÉNINK PAMĚTI

30.8.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

31.8.

TRÉNINK PAMĚTI