ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Jak se k nám dostanete

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE
Pelzova 1701
253 01 Hostivice

  • Metro B - Zličín, dále bus č. 306, 336
  • Bílá Hora, dále bus. č. 347
  • vlakem - Masarykovo nádraží , nádraží Praha -Dejvice ve směru Kladno -Rakovník

 


Zvětšit mapu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 65/46/ES – dále jen GDPR

Základní informace:

Správce osobních údajů v rámci zařízení  ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel sociálních služeb:

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel sociálních služeb

zastoupený JUDr. Lenkou Staňkovou, ředitelkou

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje:

kwestwern@seznam.cz

te. 731 553 318

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

22. 6. Pavla

Zítra: Zdeňka

 

 

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

 

 

 

PROGRAM:ČERVEN

 

1.6.

VÝLET - BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER

 

 

4.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

5.6.

VÝLET - BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER

6.6.

TRÉNINK PAMĚTI

7.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

CANISTERAPIE

8.6.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

10.6.

KONCERT - SBOR BUŠTĚHRAD

 

 

11.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

MASÁŽE

12.6.

KONCERT - DĚTI Z HOSTIVICE

14.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

CO OČI NEVIDÍ……… TRÉNINK JEMNÉ MOTORIKY

15.6.

VÝPLATA DŮCHODŮ

 

 

18.6.

ODVOZ VÝROBKŮ DO LYSÉ NAD LABEM

19.6.

VÝTVARNÁ DÍLNA

20.6.

TRÉNINK PAMĚTI

21.6.

PŘINESTE SI BRÝLE- TRÉNUJEME PAMĚŤ VE SKUPINÁCH

 

CANISTERAPIE

22.6.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

25.6.

VÝTVARNÁ DÍLNA

26.6.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

27.6.

PEDIKÚRA - pí VINŠOVÁ

28.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - KVĚTINOVÁ BROŽ

29.6.

TRÉNINK PAMĚTI