ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

 

 

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

 

PROGRAM:ZÁŘÍ

 

3.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

4.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

5.9.

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

 

TRÉNINK PAMĚTI

6.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - PAMÁTKY

7.9.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

10.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

11.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

12.9.

TRÉNINK PAMĚTI

13.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNUJEME JEMNOU MOTORIKU

 

KONCERT - ČLEN SKUPINY ŠLAPETO p.PECHÁČEK

14.9.

HISTORIE STUDIA BARRANDOV XIV.

 

 

17.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

18.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

19.9.

KADEŘNICE

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - PLETEME KUMIHIMO-PŘÍVĚŠEK NA KLÍČE

20.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

21.9.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

24.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

25.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

26.9.

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

27.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

28.9.

STÁTNÍ SVÁTEK