ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

 PROGRAM  ČERVEN:

3.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

4.6.

KONCERT SBORU SLUNCE UNHOŠŤ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

5.6.

NÁVŠTĚVA HOSTIVICKÉ KNIHOVNY

6.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

7.6.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

10.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

11.6.

VÝTVARNÁ DÍLNA

12.6.

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

13.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

14.6.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ-RELAXAČNÍ MANDALY

 

 

17.6.

VÝPLATA DŮCHODŮ

18.6.

VÝTVARNÁ DÍLNA

19.6.

TRÉNINK PAMĚTI

20.6.

TRÉNINK PAMĚTI-ČESKÁ REPUBLIKA V KOSTCE

21.6.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

24.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

MASÁŽE

25.6.

VÝTVARNÁ DÍLNA

26.6.

KADEŘNICE

27.6.

VÝLET

28.6.

VÝLET