ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

18. 2. Gizela

Zítra: Patrik

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

 PROGRAM ÚNOR:

1.2.

KONCERT - ČLENOVÉ DIVADLA SEMAFOR ZPÍVAJÍ

 

 

4.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

5.2.

TANCE - MARIETTA - SENIORKY Z PRAHY

6.2.

PEDIKÚRA p.VINŠOVÁ

 

JÓGA PRO SENIORY

7.2.

TRÉNINK PAMĚTI

8.2.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

11.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKAČOVÁNÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

12.2.

VÝTVARNÁ DÍLNA

13.2.

PEDIKÚRA p.MIKEŠOVÁ

14.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TURNAJ V KUŽELKÁCH

15.2.

VÝPLATA DŮCHODŮ

 

 

18.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

19.2.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

20.2.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ-

21.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI - ČESKÁ REPUBLIKA V KOSTCE

22.2.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

25.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

26.2.

VÝTVARNÁ DÍLNA

27.2.

TRÉNINK PAMĚTI

28.2.

TRÉNINK PAMĚTI-SVĚT V KOSTCE