ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

 

 

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

 

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

 

PROGRAM:LEDEN

2.1.

TRÉNINK PAMĚTI

3.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TURNAJ V ČLOVÍČKU XII. ROČNÍK

4.1.

TŘÍKRÁLOVÉ TVOŘENÍ - NEZAPOMEŇTE BRÝLE

 

 

7.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

MASÁŽE

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

8.1.

SEZNÁMENÍ S NOVÝMI DESKOVÝMI HRAMI

9.1.

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

10.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

11.1.

HUDEBNÍ KAVÁRNA-VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ ZA ROK 2018

 

 

14.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKAČOVÁNÍ

15.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.1.

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

17.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

18.1.

VZPOMÍNÁME NA STARÉ BARRANDOVSKÉ FILMY XV.

 

 

21.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

22.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

 

VYSTOUPENÍ DĚTÍ HUDEBNÍ PŘÍPRAVKY - SLAVÍČEK

23.1.

TRÉNINK PAMĚTI

24.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI - ČESKÁ REPUBLIKA V KOSTCE

25.1.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

28.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

29.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

30.1.

TRÉNINK PAMĚTI

31.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI-SVĚT V KOSTCE