ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 65/46/ES – dále jen GDPR

Základní informace:

Správce osobních údajů v rámci zařízení  ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel sociálních služeb:

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel sociálních služeb

zastoupený JUDr. Lenkou Staňkovou, ředitelkou

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje:

kwestwern@seznam.cz

te. 731 553 318

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

 

 

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

 

PROGRAM:ČERVENEC

 

 

2.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

DÍLNA SE MALUJE

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

3.7.

DÍLNA SE MALUJE

 

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

4.7.

TRÉNINK PAMĚTI

5.7.

STÁTNÍ SVÁTEK

6.7.

STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

9.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

MASÁŽE

10.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

11.7.

TRÉNINK PAMĚTI

12.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČAJOVNA - CUKETA NA SLANO

13.7.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

16.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

17.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

18.7.

TRÉNINK PAMĚTI

19.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - POHANKO-LEVANDULOVÝ POLŠTÁŘEK

20.7.

HISTORIE STUDIÍ BARRANDOV XII.

 

 

23.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

24.7.

KADEŘNICE

25.7.

PEDIKÚRA - pí VINŠOVÁ

26.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

27.7.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

30.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

31.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA