ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

17. 11. Mahulena, Den studentů

Zítra: Romana

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

 PROGRAM  ŘÍJEN:

1.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

2.10.

TRÉNINK PAMĚTI

3.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

DOKONČENÍ PANENEK + VÝROBA ŠPERKU

4.10.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

7.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

8.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

9.10.

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

10.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

11.10.

CESTUJEME PRSTEM PO MAPĚ

 

 

14.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

15.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.10.

TRÉNINK PAMĚTI

17.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

18.10.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

21.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

22.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

23.10.

PEDIKÚRA PANÍ VINŠOVÁ

 

 

29.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

MASÁŽE

30.10.

KONCERT KAREL ŠEDIVÝ HRAJE KARLA HAŠLERA

31.10.

KADEŘNICE