ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

22. 2. Petr

Zítra: Svatopluk

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

MUDr.Helena Maixnerová Hostivice

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

 PROGRAM  ÚNOR:

3.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

4.2.

VÝTVARNÁ DÍLNA

5.2.

HOSTIVICKÉ DĚTI - ZPÍVÁNÍ

6.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ S PANÍ MALOU

7.2.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

10.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

PEDIKÚRA p.MIKEŠOVÁ

11.2.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

12.2.

TRÉNINK PAMĚTI

13.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TURNAJ V KUŽELKÁCH

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ S PANÍ MALOU

14.2.

POSLEDNÍ POSEZENÍ NAD BARRANDOVSKOU HISTORIÍ

 

 

17.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

18.2.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

19.2.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - PRÁCE Z KERAMICKOU HLÍNOU

20.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ S PANÍ MALOU

21.2.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

24.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

25.2.

VÝTVARNÁ DÍLNA

26.2.

TRÉNINK PAMĚTI

27.2.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI-ČESKÁ REPUBLIKA V KOSTCE

28.2.

ČAJOVNA - MASOPUSTNÍ TÉMA