ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

10. 12. Julie

Zítra: Dana

 

 

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

 

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

 

PROGRAM:PROSINEC

3.12.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

4.12.

KONCERT SBORU SLUNCE - UNHOŠŤ

5.12.

PEČENÍ CUKROVÍ

6.12.

VYSTOUPENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HOSTIVICE

7.12.

HUDEBNÍ KAVÁRNA+MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

   

10.12.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

MASÁŽE

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

11.12.

VYSTOUPENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY CHÝNĚ+TVOŘENÍ S DĚTMI

12.12.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ-VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

 

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

13.12.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

14.12.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ-DUHOVÝ ANDĚL

   

17.12.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

18.12.

KADEŘNICE

19.12.

VÁNOČNÍ KONCERT - HOUSLE+KLAVÍR

20.12.

VÁNOČNÍ BESÍDKA S KAVÁRNOU

   

31.12.

SILVESTROVSKÁ KAVÁRNA