ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

CO SE DĚLO V LISTOPADU A PROSINCIDatum konání:
2.1.2023

Během měsíce listopadu a prosince jsme nezaháleli. Vyrobili jsme si martinské lampičky, adventní věnce. Nezapomněli jsme ani na vánoční přání a výzdobu.

Navštívily nás děti z mateřské školy Hostivice, ZŠ Směrovka a 4.skautský oddíl Tomahawk Hostivice nám přinesl Betlémské světlo, přáníčka a vlastnoručně nasušené čaje.

Hned po Mikuláši jsme se pustili do pečení cukroví a před vánoční besídkou jsme připravili voňavé záviny.

22.12. jsme si uspořádali vánoční posezení. Pozvali jsme paní starostku Kláru Čápovou, která nás všechny osobně obdarovala vánoční hvězdou. K poslechu nám zahráli Jonáš Doleček a Jaroslav Froněk. Zazpívali jsme si společně s nimi vánoční koledy. Na závěr našeho posezení jsme dostali ovocný balíček od hostivického TESCA a kosmetický balíček od našeho domova ZLH. Všem mnohokrát děkujeme a pokud se chcete podívat na vánoční dění i obrazem klikněte zde. 


 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

2. 12. Blanka

Zítra: Svatoslav

 

Sponzoři v roce 2021:


Město Hostivice

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

paní Irena Hajdová Tursko

MUDr. Markéta Bláhová Kamenice

Sponzoři v roce 2022:


ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek Hostivice

Mgr. Jana Čapková Roztoky u Prahy

pan Karel Matoušek Praha

share-cz-new.jpg

 pobočka Hostivice