ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE

poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Domov seniorů ZELENÁ LÍPA se nachází v městečku Hostivice na západním okraji Prahy. Je umístěn v klidném prostředí poblíž kostela sv. Jakuba ze 13. století. Moderní domov seniorů pro 65 uživatelů byl otevřen 28. listopadu 2001 a je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

DSC_0102.JPG

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

 PROGRAM DUBEN:

1.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

2.4.

VÝTVARNÁ DÍLNA

3.4.

JÓGA PRO SENIORY

4.4.

TRÉNINK PAMĚTI

5.4.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ SE STUDENTKAMI GYMNÁZIA HOSTIVICE

 

 

8.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

9.4.

VÝTVARNÁ DÍLNA

10.4.

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA NA KÚSK

 

PEDIKÚRA p.VINŠOVÁ

 

JÓGA PRO SENIORY

11.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z HOSTIVICE

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - VESELÉ KUŘÁTKO

12.4.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - HNÍZDO PRO VAJÍČKO

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ SE STUDENTKAMI GYMNÁZIA HOSTIVICE

 

 

15.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.4.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

17.4.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S DĚTMI

 

VELIKONOČNÍ KONCERT - SEMAFOR

 

JÓGA PRO SENIORY

18.4.

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - MALOVÁNÍ VAJÍČEK

 

 

23.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

MASÁŽE

24.4.

KADEŘNICE

 

JÓGA PRO SENIORY

25.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI-ČESKÁ REPUBLIKA V KOSTCE

26.4.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ SE STUDENTKAMI GYMNÁZIA HOSTIVICE

 

 

29.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

30.4.

VÝTVARNÁ DÍLNA