ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 

Organizace návštěv v DS ZLH

od 7. 12. 2020

Návštěvy se musí telefonicky objednat na telefonním čísle 733721755 v pracovní dny od 7. 00 – 14. 00 hodin.

  • ·       Ke klientovi může přijít jen 1 osoba starší 18 let, jednou týdně
  • ·      Návštěva bude probíhat ve vyhrazené místnosti po dobu 15 minut v časovém rozmezí od 9. 00 – 11. 00 a 14. 00 – 16. 00 hodin od pondělí do neděle.
  • ·   Návštěva klientů, které nelze vysadit na invalidní vozík, bude probíhat dle individuální domluvy.
  • ·      Příchozí musí mít respirátor bez ventilu a prokázat se negativním výsledkem POC testu na přítomnost antigenu nebo RT-PCR (ne starším 48 hodin). Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19, se nemusí prokazovat testem, ale doloží o tom doklad od lékaře. Od 18.12. nebude v našem zařízení probíhat testování návštěv vzhledem k možnosti bezplatného testování pro všechny občany ČR.

Toto opatření je v souladu s Doporučeným postupem č. 17/2020 MPSV. (k nahlédnutí zde)

 

PROTOŽE PLATÍ 5.STUPEŇ PES, NÁVŠTĚVY JSOU UMOŽNĚNY POUZE V NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOSTI PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ     ( NIKOLI NA ZAHRADĚ )

NÁKUPY PRO SVÉ BLÍZKÉ JE I NADÁLE MOŽNO PŘEDAT ZAMĚSTNANCŮM DSZLH U ZÁVORY PŘI VSTUPU DO AREÁLU

 

PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY VOLEJTE VE VŠEDNÍ DNY 

TEL:733 721 755 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha

Město Hostivice