ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE

poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Domov seniorů ZELENÁ LÍPA se nachází v městečku Hostivice na západním okraji Prahy. Je umístěn v klidném prostředí poblíž kostela sv. Jakuba ze 13. století. Moderní domov seniorů pro 65 uživatelů byl otevřen 28. listopadu 2001 a je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 18 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 15 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

UPOZORNĚNÍ

Od 1.1.2014 jsme přijali jednotný systém hodnotících kritérií určujících pořadí naléhavosti přijetí do domova pro seniory. Kritéria zahrnují sociální situaci žadatele, jeho zdravotní stav a krajskou příslušnost. Všechny stávající žádosti o poskytnutí sociální služby byly k tomuto datu přebodovány. Bližší informace vám sdělí sociální pracovnice.

PROGRAM:ČERVEN

 

1.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

2.6.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

   

5.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

6.6.

VÝLET DOMOV SENIORŮ T.G.M. BEROUN

 

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

7.6.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU

8.6.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - VĚJÍŘ

9.6.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - ONDŘEJ SEKORA

   

12.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ - HALA

13.6.

VÝTVARNÁ DÍLNA

14.6.

VÝLET DOMOV SENIORŮ T.G.M. BEROUN

15.6.

VÝPLATA DŮCHODŮ

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

16.6.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

   

19.6.

ODVOZ VÝROBKŮ NA VÝSTAVU-LYSÁ NAD LABEM

20.6.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

21.6.

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU

22.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

23.6.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA …..

   

26.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

27.6.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

28.6.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ-PRACUJEME SE SMRŠŤOVACÍ FOLIÍ

29.6.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI-KDO VÍ ODPOVÍ

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

30.6.

HUDEBNÍ KAVÁRNA