ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE

poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Domov seniorů ZELENÁ LÍPA se nachází v městečku Hostivice na západním okraji Prahy. Je umístěn v klidném prostředí poblíž kostela sv. Jakuba ze 13. století. Moderní domov seniorů pro 65 uživatelů byl otevřen 28. listopadu 2001 a je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 18 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 15 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

20. 11. Nikola

Zítra: Albert

UPOZORNĚNÍ

Od 1.1.2014 jsme přijali jednotný systém hodnotících kritérií určujících pořadí naléhavosti přijetí do domova pro seniory. Kritéria zahrnují sociální situaci žadatele, jeho zdravotní stav a krajskou příslušnost. Všechny stávající žádosti o poskytnutí sociální služby byly k tomuto datu přebodovány. Bližší informace vám sdělí sociální pracovnice.

PROGRAM:ŘÍJEN

 

2.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

3.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ODPOLEDNÍ KAVÁRNA - PAN BLÁHA+PŘEKVAPENÍ

4.10.

SENIORSKÝ ČTYŘBOJ

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9.00-15.00 hod.

5.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

6.10.

VÝLET SV.JAN POD SKALOU

 

 

9.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

KONCERT KE DNI SENIORŮ-ČLEN SKUPINY PATROLA ŠLAPETO

10.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

12.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

13.10.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - VILY V TICHÉM ÚDOLÍ

 

 

16.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

17.10.

VÝTVARNÁ DÍLNA

18.10.

TRÉNINK PAMĚTI

 

KADEŘNICE

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU

20.10.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

23.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

25.10.

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - PRÁCE S PAPÍREM - KUCHAŘKA

26.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

27.10.

MALUJEME -VYBARVUJEME BETLÉMOVÉ POSTAVIČKY

 

 

30.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ