ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

OD 16.1.2022

PLATÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Z DŮVODU INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

( NE COVID - 19)

 ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ


OD PONDĚLÍ 24.1.2022

 jsou návštěvy povoleny za těchto podmínek:

·   Ke klientovi mohou přijít maximálně 3 osoby.

·   Návštěvy na jednolůžkových pokojích budou probíhat od                  9. 00 – 11. 00 a 14. 00 – 16. 00   hodin od pondělí do neděle.

·   Návštěvy na vícelůžkových pokojích se musí telefonicky              objednat na telefonním čísle 733721755 v pracovní dny od 6.30-14.30 hod.

1.    Příchozí musí mít respirátor třídy FFP2 bez ventilu.

2. Prokázat se negativním výsledkem antigenního testu na přítomnost antigenu od certifikované laboratoře(ne starším 24 hodin) nebo RT-PCR (ne starším 72 hodin). SAMOTESTY NEAKCEPTUJEME

3.  Osoby, které v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19, se nemusí prokazovat testem, ale předloží o tom doklad.

4.    Má vystavený platný certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.

5. Očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 Návštěvy jsou možné i pro děti za těchto podmínek:

·       děti ve věku 0-2- nemusí dokládat žádná z výše uvedených potvrzení

·       děti ve věku 2-18 musí předložit negativní antigenní nebo  PCR test

NÁVŠTĚVY JSOU POVINNÉ MÍT NASAZEN RESPIRÁTOR PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY!

Tyto podmínky platí v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.11. 2021

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha

Město Hostivice