ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 

Organizace návštěv v DS ZLH

V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.5. 2021 vyhlašujeme opatření k organizaci návštěv:

 NÁVŠTĚVY JSOU POVOLENY od 9.7. za těchto podmínek:

KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK,KTERÝ VSTOUPÍ DO AREÁLU ZLH SE MUSÍ NAHLÁSIT U PRACOVNÍKŮ ZLH A PŘEDLOŽIT NÍŽE UVEDENÁ POTVRZENÍ.

·   Ke klientovi mohou přijít maximálně 3 osoby.

·   Návštěvy na jednolůžkových pokojích budou probíhat od               9. 00 – 11. 00 a 14. 00 – 16. 00   hodin od pondělí do neděle.

·   Návštěvy na vícelůžkových pokojích se musí telefonicky                objednat na telefonním čísle 733721755 v pracovní dny               od 6.30-14.30 hod.

1.    Příchozí musí mít respirátor třídy FFP2 bez ventilu.

2.    Prokázat se negativním výsledkem POC (antigenního) testu na přítomnost antigenu od certifikované laboratoře ( ne starším 72 hodin) nebo RT-PCR testu (ne starším 7 dní). SAMOTESTY NEAKCEPTUJEME.

3.    Osoby, které v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19, se nemusí prokazovat testem, ale předloží o tom doklad.

4. Má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.

5. Od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (SPC) uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění                  COVID-19

Návštěvy jsou možné i pro děti za těchto podmínek:

  • děti ve věku 0-2 nemusí dokládat žádná z výše uvedených potvrzení
  • děti ve věku 2-18 musí předložit negativní antigenní nebo PCR test  

NÁVŠTĚVY SE MUSÍ ZDRŽOVAT POUZE NA POKOJI KLIENTA!

DOPORUČUJEME, ABY NÁVŠTĚVY PROBÍHALY ZEJMÉNA VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH DOMOVA.

PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY VOLEJTE VE VŠEDNÍ DNY 

TEL:733 721 755 

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

23. 10. Teodor

Zítra: Nina

Aktuality

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha

Město Hostivice