Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Zelená lípa Hostivice

poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Domov seniorů Zelená lípa se nachází v městečku Hostivice na západním okraji Prahy. Je umístěn v klidném prostředí poblíž kostela sv. Jakuba ze 13. století. Moderní domov seniorů pro 65 uživatelů byl otevřen 28. listopadu 2001. V současné době je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 40 zaměstnanců, z toho 18 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

28. 7. Viktor

Zítra: Marta

UPOZORNĚNÍ

Od 1.1.2014 jsme přijali jednotný systém hodnotících kritérií určujících pořadí naléhavosti přijetí do domova pro seniory. Kritéria zahrnují sociální situaci žadatele, jeho zdravotní stav a krajskou příslušnost. Všechny stávající žádosti o poskytnutí sociální služby byly k tomuto datu přebodovány. Bližší informace vám sdělí sociální pracovnice.

PROGRAM: ČERVENEC

 

1.7.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

4.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ+TRÉNINK PAMĚTI

 6.7.

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

7.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ

8.7.

HISTORIE KARLOVA MOSTU

11.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

12.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

13.7.

TURNAJ V PETANQUE

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

14.7.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

18.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍI

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

19.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

20.7.

VÝLET-LETOHRÁDEK A OBORA HVĚZDA

21.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

22.7.

KORUNOVAČNÍ KLENOTY

25.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ+TRÉNINK PAMĚTI

26.7.

KADEŘNICE

27.7.

PEDIKÚRA

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

28.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ+TRÉNINK PAMĚTI

29.7.

LETNÍ VAŘENÍ