ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE

poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Domov seniorů ZELENÁ LÍPA se nachází v městečku Hostivice na západním okraji Prahy. Je umístěn v klidném prostředí poblíž kostela sv. Jakuba ze 13. století. Moderní domov seniorů pro 65 uživatelů byl otevřen 28. listopadu 2001 a je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 18 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 15 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

PROGRAM:LEDEN

 

3.1.

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

4.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI - PŘINESTE SI BRÝLE

 

CANISTERAPIE - Amálka

5.1.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - TŘI KRÁLOVÉ

 

 

8.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

9.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

10.1.

TURNAJ V ČLOVÍČKU - XI.ROČNÍK

 

ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU

11.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

12.1.

KAVÁRNA- VYHODNOCENÍ KŘÍŽOVKÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

 

15.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

 

16.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

17.1.

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - TISKNEME NA TEXTIL

18.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

19.1.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - HISTORIE STUDIÍ BARRANDOV

 

 

22.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

23.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

24.1.

TRÉNINK PAMĚTI

25.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

HRAJEME BINGO

26.1.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

29.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ