Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Zelená lípa Hostivice

poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Domov seniorů Zelená lípa se nachází v městečku Hostivice na západním okraji Prahy. Je umístěn v klidném prostředí poblíž kostela sv. Jakuba ze 13. století. Moderní domov seniorů pro 65 uživatelů byl otevřen 28. listopadu 2001. V současné době je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 40 zaměstnanců, z toho 18 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

6. 12. Mikuláš

Zítra: Ambrož, Benjamín

UPOZORNĚNÍ

Od 1.1.2014 jsme přijali jednotný systém hodnotících kritérií určujících pořadí naléhavosti přijetí do domova pro seniory. Kritéria zahrnují sociální situaci žadatele, jeho zdravotní stav a krajskou příslušnost. Všechny stávající žádosti o poskytnutí sociální služby byly k tomuto datu přebodovány. Bližší informace vám sdělí sociální pracovnice.

PROGRAM:LISTOPAD

31.10.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

1.11.

Z DŮVODU ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ NENÍ PROGRAM

2.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

3.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

MALUJEME BETLÉM

4.11.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

7.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

8.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

9.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

10.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

KAREL ŠEDIVÝ HRAJE KARLA HAŠLERA

 

MALUJEME BETLÉM

11.11.

FILMOVÉ DOPOLEDNE

14.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

15.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

16.11.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ-ADVENTNÍ KALENDÁŘ

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

17.11.

STÁTNÍ SVÁTEK

18.11.

FILMOVÉ DOPOLEDNE

21.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

22.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

23.11.

PEDIKÚRA

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

24.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z HOSTIVICE

25.11.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

26.11.

ADVENTNÍ KONCERT HOSTIVICKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

28.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

29.11.

Z DŮVODU ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ NENÍ PROGRAM

30.11.

PRODEJNÍ VÝSTAVA