Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Zelená lípa Hostivice

poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Domov seniorů Zelená lípa se nachází v městečku Hostivice na západním okraji Prahy. Je umístěn v klidném prostředí poblíž kostela sv. Jakuba ze 13. století. Moderní domov seniorů pro 65 uživatelů byl otevřen 28. listopadu 2001. V současné době je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 40 zaměstnanců, z toho 18 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

26. 3. Emanuel

Zítra: Dita

UPOZORNĚNÍ

Od 1.1.2014 jsme přijali jednotný systém hodnotících kritérií určujících pořadí naléhavosti přijetí do domova pro seniory. Kritéria zahrnují sociální situaci žadatele, jeho zdravotní stav a krajskou příslušnost. Všechny stávající žádosti o poskytnutí sociální služby byly k tomuto datu přebodovány. Bližší informace vám sdělí sociální pracovnice.

PROGRAM:BŘEZEN

 

 

 

1.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA - 9.00

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

2.3.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - JARNÍ DEKORACE

3.3.

VÝLET - MUZEUM ROZTOKY

 

 

6.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - 2.patro

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

7.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

8.3.

TRÉNINK PAMĚTI

9.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ + TRÉNINK PAMĚTI - HALA

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

10.3.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

13.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - 2.patro

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ + CVIČENÍ - hala

14.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

15.3.

VÝPLATA DŮCHODŮ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

16.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - 2.patro

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - DOKONČENÍ JARNÍ DEKORACE

17.3.

VÝLET - MUZEUM ROZTOKY

 

 

20.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - 2.patro

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ + CVIČENÍ - hala

21.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

22.3.

PEDIKÚRA -  pí MIKEŠOVÁ

23.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - 2.patro

 

TRÉNINK PAMĚTI: A-Z KVIZ PRO VŠECHNY

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

24.3.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

27.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - 2.patro

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

CVIČENÍ JEMNÉ MOTORIKY - hala

28.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

29.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

PEDIKÚRA - pí VINŠOVÁ

30.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - 2.patro

 

TRÉNINK PAMĚTI

31.3.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - BLÍŽÍ SE VELIKONOCE