Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Zelená lípa Hostivice

poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Domov seniorů Zelená lípa se nachází v městečku Hostivice na západním okraji Prahy. Je umístěn v klidném prostředí poblíž kostela sv. Jakuba ze 13. století. Moderní domov seniorů pro 65 uživatelů byl otevřen 28. listopadu 2001. V současné době je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 40 zaměstnanců, z toho 18 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

22. 1. Slavomír

Zítra: Zdeněk

UPOZORNĚNÍ

Od 1.1.2014 jsme přijali jednotný systém hodnotících kritérií určujících pořadí naléhavosti přijetí do domova pro seniory. Kritéria zahrnují sociální situaci žadatele, jeho zdravotní stav a krajskou příslušnost. Všechny stávající žádosti o poskytnutí sociální služby byly k tomuto datu přebodovány. Bližší informace vám sdělí sociální pracovnice.

PROGRAM:LEDEN

2.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

3.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

4.1.

TRÉNINK PAMĚTI

5.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ +TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - SNĚHULÁK

6.1.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - TŘI KRÁLOVÉ

 

CANISTERAPIE - PEJSKOVÉ

   

9.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

10.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

11.1.

TURNAJ V ČLOVÍČKU - X.ROČNÍK

12.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

13.1.

KAVÁRNA- VYHODNOCENÍ KŘÍŽOVKÁŘSKÉ SOUTĚŽE

   

16.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

17.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KONCERT HUDEBNÍ PŘÍPRAVKY

18.1.

TRÉNINK PAMĚTI

19.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

20.1.

FILMOVÉ DOPOLEDNE - JANA BREJCHOVÁ -VLČÍ JÁMA

   

23.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

24.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

25.1.

TRÉNINK PAMĚTI

26.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI: A-Z KVIZ PRO VŠECHNY

27.1.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

30.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

31.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA