ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE

poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Domov seniorů ZELENÁ LÍPA se nachází v městečku Hostivice na západním okraji Prahy. Je umístěn v klidném prostředí poblíž kostela sv. Jakuba ze 13. století. Moderní domov seniorů pro 65 uživatelů byl otevřen 28. listopadu 2001 a je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

25. 3. Marián

Zítra: Emanuel

 

 

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

 

 

 

PROGRAM:BŘEZEN

 

1.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

2.3.

TRÉNINK PAMĚTI

 

 

5.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

6.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

7.3.

TRÉNINK PAMĚTI

8.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

SKLÁDÁME Z PAPÍRU - ORIGAMI - PŘINESTE SI BRÝLE

9.3.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

12.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

13.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

14.3.

TRÉNINK PAMĚTI

 

PEDIKÚRA paní MIKEŠOVÁ

15.3.

VÝPLATA DŮCHODŮ

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

16.3.

TRÉNINK PAMĚTI

 

 

19.3.

VÝSTAVA KÚSK

20.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

21.3.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - VELIKONOČNÍ TÉMA

22.3.

Z DŮVODU ŠKOLENÍ PERSONÁLU NENÍ PROGRAM

23.3.

Z DŮVODU ŠKOLENÍ PERSONÁLU NENÍ PROGRAM

 

 

26.3.

SPOLEČNÁ PRÁCE S DĚTMI ZE ŠKOLKY CHÝNĚ

 

KONCERT SEMAFORSKÉ MELODIE

27.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

28.3.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - VELIKONOČNÍ TÉMA

29.3.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

30.3.

STÁTNÍ SVÁTEK