ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

 

Organizace návštěv v DS ZLH

V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 vyhlašujeme opatření k organizaci návštěv:

 NÁVŠTĚVY JSOU POVOLENY za těchto podmínek:

Návštěvy se musí telefonicky objednat na telefonním čísle 733721755 v pracovní dny od 7. 00 – 14. 00 hodin.

  • ·        Ke klientovi může přijít 1x týdně jen 1 osoba starší 18 let.
  • ·   Návštěva bude probíhat ve vyhrazené místnosti po dobu 15  minut v časovém rozmezí od 9. 00 – 11. 00 a 14. 00 – 16. 00 hodin od pondělí do neděle.
  • ·   Návštěva klientů, které nelze vysadit na invalidní vozík, bude probíhat dle individuální domluvy.

1.  Příchozí musí mít respirátor třídy FFP2 bez ventilu.

2. Prokázat se negativním výsledkem POC (antigenního) testu na přítomnost antigenu od certifikované laboratoře nebo RT-PCR (ne starším 48 hodin).

3. Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19, se nemusí prokazovat testem, ale doloží o tom doklad.

4. Má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

OD 20.3. JE OPĚT MOŽNOST PŘEDÁVÁNÍ BALÍČKŮ. NAŠE PRACOVNICE BUDOU PŘEBÍRAT BALÍČKY U ZÁVORY V ČASOVÉM ROZPĚTÍ

9.00-11.00    13.00-15.30

Balíčky budou po dezinfekci klientům předány.  

 

PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY VOLEJTE VE VŠEDNÍ DNY 

TEL:733 721 755 

DRUHÁ ČÁST VAKCINACE PROBĚHNE 24.5.2021 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

8. 5. Den osvobození

Zítra: Ctibor

Aktuality

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha

Město Hostivice