ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

AKTUÁLNÍ INFORMACE

V DOBĚ ZVÝŠENÉHO RIZIKA NÁKAZY JSOU UPRAVENY NÁVŠTĚVNÍ HODINY TAKTO:

   OD 10.00    DO 11.30

   OD 13.00    DO 17.00

 

V uplynulém období jsme dělali maximum pro to, aby se do našeho zařízení nákaza COVID 19 nedostala. Jako zaměstnanci jsme dodržovali velmi přísná hygienická opatření.  Aby současný stav, tzn. bez nákazy COVID 19 zůstal i nadále, žádáme vás o dodržování následujících pravidel:

 • ohlásit se personálu, a to i v případě návštěvy na zahradě
 • nasadit si vlastní roušku, ústenku – podle všeobecných pravidel
 • při vstupu do budovy použít náš dezinfekční prostředek a dezinfekční rohožku
 • omezit počet návštěvníků u jednoho klienta na maximálně 2 osoby
 • každému návštěvníkovi bude při příchodu změřena teplota. V případě teploty vyšší než 37°C nebo zjištění pozitivních příznaků nemoci, nebude návštěva klienta umožněna
 • po změření teploty bude nutné vyplnit přiložený tiskopis Prohlášení…. Návštěvník je povinen přečíst si Pokyny a podepsat se v příslušné kolonce v Prohlášení….
 • omezit přímé dotyky 
 • snažit se o dodržení minimálně dvoumetrového odstupu od ostatních osob
 • nezdržovat se v místech s větším počtem osob, a to i ve venkovních prostorách
 • realizovat návštěvu pokud možno ve venkovních prostorách
 • ve venkovních prostorách dodržovat 2metrovou vzdálenost, používat roušky
 • není vhodné navštěvovat klienta na dvoulůžkovém pokoji  v případě, že u druhého klienta již návštěva je;  pokud je to nevyhnutelné, bude personálem instalována zástěna oddělující lůžka
 • na čtyřlůžkovém pokoji jsou umožněny současné návštěvy vždy jenom u dvou klientů
 • nechodit na návštěvu v době, kdy se necítíte dobře, máte kašel, rýmu, horečku

Omlouváme se za ztížení podmínek návštěv, ale uvědomte si, že se jedná o zdraví vašich blízkých. V případě zjištění nákazy COVID 19 by následovalo okamžité uzavření našeho zařízení, což samozřejmě není vůbec žádoucí.

 • od 8.6. mohou naši klienti vycházet i mimo areál domova seniorů
 • jsou umožněny návštěvy v rodinách

 

PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY VOLEJTE VE VŠEDNÍ DNY 

TEL:733 721 755 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

13. 8. Alena

Zítra: Alan

Sponzoři v roce 2017:                        

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

Sponzoři v roce 2020:

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

MŠ Malý svět Chýně

pan Zdeněk Micka Středokluky

paní Petra Stehlíková Praha