ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE

poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Domov seniorů ZELENÁ LÍPA se nachází v městečku Hostivice na západním okraji Prahy. Je umístěn v klidném prostředí poblíž kostela sv. Jakuba ze 13. století. Moderní domov seniorů pro 65 uživatelů byl otevřen 28. listopadu 2001 a je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 18 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 15 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna

UPOZORNĚNÍ

Od 1.1.2014 jsme přijali jednotný systém hodnotících kritérií určujících pořadí naléhavosti přijetí do domova pro seniory. Kritéria zahrnují sociální situaci žadatele, jeho zdravotní stav a krajskou příslušnost. Všechny stávající žádosti o poskytnutí sociální služby byly k tomuto datu přebodovány. Bližší informace vám sdělí sociální pracovnice.

PROGRAM:ČERVENEC

 

 

 

3.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

4.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

5.7.

STÁTNÍ SVÁTEK

6.7.

STÁTNÍ SVÁTEK

7.7.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA

 

 

10.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

11.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

12.7.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU

13.7.

TRÉNINK PAMĚTI

 

AMÁLKA - CANISTERAPIE

14.7.

VÝPLATA DŮCHODŮ

 

 

17.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ - HALA

18.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

19.7.

TRÉNINK PAMĚTI

20.7.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - KŘIŠŤÁLOVÁ PRYSKYŘICE

21.7.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

24.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

25.7.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

26.7.

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU

27.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

AMÁLKA - CANISTERAPIE

28.7.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA …..

 

 

31.7.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ + TRÉNINK PAMĚTI

 

MASÁŽE