ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE

poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Domov seniorů ZELENÁ LÍPA se nachází v městečku Hostivice na západním okraji Prahy. Je umístěn v klidném prostředí poblíž kostela sv. Jakuba ze 13. století. Moderní domov seniorů pro 65 uživatelů byl otevřen 28. listopadu 2001 a je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 18 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 15 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

UPOZORNĚNÍ

Od 1.1.2014 jsme přijali jednotný systém hodnotících kritérií určujících pořadí naléhavosti přijetí do domova pro seniory. Kritéria zahrnují sociální situaci žadatele, jeho zdravotní stav a krajskou příslušnost. Všechny stávající žádosti o poskytnutí sociální služby byly k tomuto datu přebodovány. Bližší informace vám sdělí sociální pracovnice.

PROGRAM:ZÁŘÍ

 

1.9.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

4.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

5.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

6.9.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU

7.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

MASÁŽE

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

8.9.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA: ZOO-PRAHA

 

 

11.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

12.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

13.9.

TRÉNINK PAMĚTI

14.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

15.9.

VÝPLATA DŮCHODŮ

 

 

18.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

19.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

20.9.

TRÉNINK PAMĚTI

 

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU

21.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

22.9.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

25.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

26.9.

VÝLET - SV. JAN POD SKALOU-dle počasí

27.9.

PEDIKÚRA pí Mikešová

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ

28.9.

STÁTNÍ SVÁTEK

29.9.

FILMOVÉ DOPOLEDNE: MEZI NÁMI ZLODĚJI

(Sovák,Deyl,Krejča Menšík)