Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Zelená lípa Hostivice

poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Domov seniorů Zelená lípa se nachází v městečku Hostivice na západním okraji Prahy. Je umístěn v klidném prostředí poblíž kostela sv. Jakuba ze 13. století. Moderní domov seniorů pro 65 uživatelů byl otevřen 28. listopadu 2001. V současné době je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 18 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 15 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

26. 4. Oto

Zítra: Jaroslav

UPOZORNĚNÍ

Od 1.1.2014 jsme přijali jednotný systém hodnotících kritérií určujících pořadí naléhavosti přijetí do domova pro seniory. Kritéria zahrnují sociální situaci žadatele, jeho zdravotní stav a krajskou příslušnost. Všechny stávající žádosti o poskytnutí sociální služby byly k tomuto datu přebodovány. Bližší informace vám sdělí sociální pracovnice.

PROGRAM:DUBEN

 

3.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ - HALA

4.4.

VÝTVARNÁ DÍLNA

5.4.

POVÍDÁNÍ O KRASLICÍCH

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - ZDOBENÍ VAJÍČEK

6.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

7.4.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

10.4.

VÝSTAVA NA KÚSK

11.4.

DOPOLEDNÍ TVOŘENÍ - HALA

 

KADEŘNICE

12.4.

TRÉNINK PAMĚTI

13.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

MASÁŽE

14.4.

STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

17.4.

STÁTNÍ SVÁTEK

18.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ - HALA

19.4.

PEDIKÚRA - pí MIKEŠOVÁ

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

20.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - 2.patro

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

JARNÍ KONCERT - DĚTI - KLAVÍR+HOUSLIČKY

 

CANISTERAPIE - AMÁLKA

21.4.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

24.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - 2.patro

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ - HALA

25.4.

VÝTVARNÁ DÍLNA

26.4.

TRÉNINK PAMĚTI

27.4.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - 2.patro

 

TRÉNINK PAMĚTI: A-Z KVIZ PRO VŠECHNY

28.4.

ČARODĚJNÉ ZÁPOLENÍ