Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Zelená lípa Hostivice

poskytovatel sociálních služeb, p.o.

Domov seniorů Zelená lípa se nachází v městečku Hostivice na západním okraji Prahy. Je umístěn v klidném prostředí poblíž kostela sv. Jakuba ze 13. století. Moderní domov seniorů pro 65 uživatelů byl otevřen 28. listopadu 2001. V současné době je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 40 zaměstnanců, z toho 18 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

26. 9. Andrea

Zítra: Jonáš

UPOZORNĚNÍ

Od 1.1.2014 jsme přijali jednotný systém hodnotících kritérií určujících pořadí naléhavosti přijetí do domova pro seniory. Kritéria zahrnují sociální situaci žadatele, jeho zdravotní stav a krajskou příslušnost. Všechny stávající žádosti o poskytnutí sociální služby byly k tomuto datu přebodovány. Bližší informace vám sdělí sociální pracovnice.

PROGRAM: ZÁŘÍ

 

1.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

2.9.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA

 

 

5.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

6.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

7.9.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

8.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

9.9.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

12.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

13.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

14.9.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

15.9.

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.9.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA

 

 

19.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

20.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

21.9.

 PEDIKÚRA

 

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ

22.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

23.9.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

26.9.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

27.9.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

29.9.

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ

30.9.

FILMOVÉ DOPOLEDNE